Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt

sympozja

Piotr MAJEWSKI, D.D.S., M.D., Ph.D.

Kierownik CEIA, Mentor CEIA

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych (USA, Szwecja, Włochy, Szwajcaria i Niemcy). Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej Collegium Medicum UJ, następnie Chirurgii Stomatologicznej oraz Katedry Protetyki IS CM UJ.

Obecnie Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dyrektor polskiego oddziału międzynarodowego programu nauczania na Uniwersytecie w Nowym Yorku (New York University College of Dentistry). Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO polskiego towarzystwa Periodontologii.Autor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień krajowych oraz zagranicznych z zakresu implantologii i regeneracji tkanek. Posiada 22-letnie doświadczenie implantologiczne, nabyte w wielu ośrodkach, prowadzi również własną praktykę z zastosowaniem różnych systemów implantologicznych. 

Prof. Stephen CHU

wykładowca

Wykładowca na Oddziale Protetyki Stomatologicznej na Uniwersytecie Columbia. Specjalizuje się w estetyce prac protetycznych na zębach naturalnych i implantach. Autor i współautor wielu artykułów, podręczników i rozdziałów w ważnych publikacjach o zasięgu międzynarodowym, w tym: The Fundamentals of Color : Shade Matching and Communication in Esthetic Dentistry, Aesthetic Restorative Dentistry: Principles Practice, Practical Procedures and Aesthetic Dentistry.Twórca systemu do oceny parametrów estetyki stałych uzupełnień protetycznych "Chu", którym posługują się klinicyści na całym świecie. Wieloletni, bezpośredni współpracownik Prof. Tarnowa. Prowadzi szkolenia i wykłady w wielu miejscach na świecie. 

Prof. Dr. Marzena DOMINIAK

wykładowca

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Tytuł naukowy Profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 roku. Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2012-2016 pełniła funkcję Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a w kadencji 2016-2200 została wybrana Vice-Prezesem. Wchodzi w skład rady naukowej Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Od 2014 została mianowana na specjalistę wojewódzkiego na terenie Dolnego Śląska w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Autorka ponad 200 pełnotekstowych publikacji, rozdziałów w książkach i/lub streszczeń opublikowanych w czasopismach lub materiałach zjazdowych w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i implantologii wydanych w języku polskim i angielskim, w tym „Podstaw Chirurgii stomatologicznej” wpisanej na listę podręczników obowiązkowych w przed- i podyplomowym nauczaniu chirurgii stomatologicznej.

Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 40 projektów badawczych, w tym 1 unijnego oraz 14 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów naukowych dotyczących implantologii, chirurgii regeneracyjnej wyrostka zębodołowego oraz chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej. Jest współautorem patentu RP P-381204 na temat „Sposób hodowli pierwotnej ludzkich fibroblastów” i 3 międzynarodowych zgłoszeń patentowych w roku 2016 na temat nowatorskich metod oceny i regeneracji kości i tkanki miękkiej.

Jest członkiem międzynarodowego ośrodka badawczego (Uniwersytet Rheinische-Friedrich-Wilhelms Bonn, Niemcy;  Uniwersytet Ernst-Moritz-Arndt Greifswald, Niemcy; TU Dresden, Niemcy) w temacie implantologii i regeneracji kości.

Wysoce specjalistyczną wiedzę z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii zdobywała w renomowanych ośrodkach Polski, Szwajcarii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Wygłosiła ponad 350 referatów w języku polskim lub angielskim na krajowych i miedzynarodwych konferencjach naukowych, kursach szkoleniowych w tym również prowadzonych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, Niemcy. Ponadto wchodzi w skład zespołów redakcyjnych i jest tzw. Guest Editor wielu czasopism naukowych w  Polsce i za granicą.

Pełni funkcję przewodniczącej Lokalnego Komitetu Naukowego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej FDI odbywającego się w Poznaniu w 2016 roku.

Była i jest organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych w tym: WDI- Wrocławskich Dni Implantologii podczas których wydała książki-albumy w języku polskim i angielskim dotyczące leczenia implantologicznego („Leczenie zespołowe w implantologii”, „New indications in aesthetic implantology” oraz „Esthetics in implantology”), Osteology Foundation®,  Camlog Foundation®, Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych i innych.

Dodatkowo jest laureatkąlicznych nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową, dydaktyczno-organizacyjną, współpracę polsko-niemiecką przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jak i w Niemczech, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Dodatkowo została nagrodzona jako współautor prestiżową nagroda naukową DGZI Implant Dentistry Award 2010, Berlin, Niemcyoraz CamlogFoundation® Aword2014, Walencja, Hiszpania. Wielokorotnie była również nagradzana tytułem “Platinium Elite” za wkład w dziedzinie implantologii i periodontologii przyznawane przez organizacje amerykańskie dla 600 wybranych lekarzy z całego świata w danym roku kalendarzowym.

Od wielu lat prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną Duo-med. Została ona nagrodzona tytułem “Najlepsi w Polsce”, “Dobra wnętrza” czy też w 2014 roku jako właścicielka kliniki uzyskała prestiżowy tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet.

Prof. Gulio RASPERINI

wykładowca

Profesor Periodontologii na Uniwersytecie  Mediolańskim, oraz Profesor wizytujący na Uniwersytecie Michigan w USA. Aktywny członek SIsP i EAED, autor wielu publikacji, cytowany ponad 900 razy w obcych pracach naukowych. Ekspert w dziedzinie Chirurgii Periodontologicznej i międzynarodowy wykładowca. 

13.CEIA

więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends