Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt

sympozja

Piotr MAJEWSKI, D.D.S., M.D., Ph.D.

Kierownik CEIA, Mentor CEIA

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych (USA, Szwecja, Włochy, Szwajcaria i Niemcy). Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej Collegium Medicum UJ, następnie Chirurgii Stomatologicznej oraz Katedry Protetyki IS CM UJ.

Obecnie Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dyrektor polskiego oddziału międzynarodowego programu nauczania na Uniwersytecie w Nowym Yorku (New York University College of Dentistry). Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO polskiego towarzystwa Periodontologii.Autor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień krajowych oraz zagranicznych z zakresu implantologii i regeneracji tkanek. Posiada 22-letnie doświadczenie implantologiczne, nabyte w wielu ośrodkach, prowadzi również własną praktykę z zastosowaniem różnych systemów implantologicznych. 

Prof. Stephen CHU

wykładowca

Wykładowca na Oddziale Protetyki Stomatologicznej na Uniwersytecie Columbia. Specjalizuje się w estetyce prac protetycznych na zębach naturalnych i implantach. Autor i współautor wielu artykułów, podręczników i rozdziałów w ważnych publikacjach o zasięgu międzynarodowym, w tym: The Fundamentals of Color : Shade Matching and Communication in Esthetic Dentistry, Aesthetic Restorative Dentistry: Principles Practice, Practical Procedures and Aesthetic Dentistry.Twórca systemu do oceny parametrów estetyki stałych uzupełnień protetycznych "Chu", którym posługują się klinicyści na całym świecie. Wieloletni, bezpośredni współpracownik Prof. Tarnowa. Prowadzi szkolenia i wykłady w wielu miejscach na świecie. 

Prof. Dr. Marzena DOMINIAK

wykładowca

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Tytuł naukowy Profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 roku. Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2012-2016 pełniła funkcję Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a w kadencji 2016-2200 została wybrana Vice-Prezesem. Wchodzi w skład rady naukowej Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Od 2014 została mianowana na specjalistę wojewódzkiego na terenie Dolnego Śląska w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Autorka ponad 200 pełnotekstowych publikacji, rozdziałów w książkach i/lub streszczeń opublikowanych w czasopismach lub materiałach zjazdowych w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i implantologii wydanych w języku polskim i angielskim, w tym „Podstaw Chirurgii stomatologicznej” wpisanej na listę podręczników obowiązkowych w przed- i podyplomowym nauczaniu chirurgii stomatologicznej.

Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 40 projektów badawczych, w tym 1 unijnego oraz 14 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów naukowych dotyczących implantologii, chirurgii regeneracyjnej wyrostka zębodołowego oraz chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej. Jest współautorem patentu RP P-381204 na temat „Sposób hodowli pierwotnej ludzkich fibroblastów” i 3 międzynarodowych zgłoszeń patentowych w roku 2016 na temat nowatorskich metod oceny i regeneracji kości i tkanki miękkiej.

Jest członkiem międzynarodowego ośrodka badawczego (Uniwersytet Rheinische-Friedrich-Wilhelms Bonn, Niemcy;  Uniwersytet Ernst-Moritz-Arndt Greifswald, Niemcy; TU Dresden, Niemcy) w temacie implantologii i regeneracji kości.

Wysoce specjalistyczną wiedzę z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii zdobywała w renomowanych ośrodkach Polski, Szwajcarii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Wygłosiła ponad 350 referatów w języku polskim lub angielskim na krajowych i miedzynarodwych konferencjach naukowych, kursach szkoleniowych w tym również prowadzonych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, Niemcy. Ponadto wchodzi w skład zespołów redakcyjnych i jest tzw. Guest Editor wielu czasopism naukowych w  Polsce i za granicą.

Pełni funkcję przewodniczącej Lokalnego Komitetu Naukowego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej FDI odbywającego się w Poznaniu w 2016 roku.

Była i jest organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych w tym: WDI- Wrocławskich Dni Implantologii podczas których wydała książki-albumy w języku polskim i angielskim dotyczące leczenia implantologicznego („Leczenie zespołowe w implantologii”, „New indications in aesthetic implantology” oraz „Esthetics in implantology”), Osteology Foundation®,  Camlog Foundation®, Polsko-Niemieckich Spotkań Naukowych i innych.

Dodatkowo jest laureatkąlicznych nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową, dydaktyczno-organizacyjną, współpracę polsko-niemiecką przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jak i w Niemczech, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Dodatkowo została nagrodzona jako współautor prestiżową nagroda naukową DGZI Implant Dentistry Award 2010, Berlin, Niemcyoraz CamlogFoundation® Aword2014, Walencja, Hiszpania. Wielokorotnie była również nagradzana tytułem “Platinium Elite” za wkład w dziedzinie implantologii i periodontologii przyznawane przez organizacje amerykańskie dla 600 wybranych lekarzy z całego świata w danym roku kalendarzowym.

Od wielu lat prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną Duo-med. Została ona nagrodzona tytułem “Najlepsi w Polsce”, “Dobra wnętrza” czy też w 2014 roku jako właścicielka kliniki uzyskała prestiżowy tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet.

Prof. Gulio RASPERINI, DDS, PhD.

wykładowca

Profesor Periodontologii na wydziale  Dentistry and Periodontology at the Department of Biomedical, Surgical and Dental Sciences, University of Milan, oraz Profesor wizytujący  na Department of Periodontics and Oral Medicine at the School of Dentistry, University of Michigan MI USA. Autor wielu cytowanych publikacji i wykładowca z zakresu regeneracji, periodontologiczych technik pracy dla chirurgów i protetyków. Wyróżniony nagrodami: International Quintessence Publishing Award Boston, Goldman Prize, Clinical Research Award (EAO), Earl Robinson Periodontal Regeneration Award (AAP), Align Research Award. Twórca renomowanego centrum szkoleniowego: iPerio Education Center we Włoszech.

Dr n. med. Nicola De ANGELIS

wykładowca

Profesor wizytujący na na Genoa University.  Autor szeregu publikacji z zakresu periodontologii i implantologii.  Jest aktywnym członkiem: American Akademy of Periodontology, Italian Society of Periodontology i Academy of Osseointegration. Należy do grona rady naukowej wydawnictwa Journal of Periodontal Medicine and Clinical Practice. Dyplom stomatologiczny otrzymał na Genoa University,  ukończył program Master z zakresu periodontologii na  Siena University. Prowadzi prywatną praktykę w Acqui Terme we Włoszech. Praca jest dla niego pasją. Jego miłością jest szczęśliwy, piękny I funkcjonalny uśmiech  pacjentów oraz dzielenie się posiadaną wiedzą. 

Dr n. med. Dario CASTELLANI

wykładowca

Profesor wizytujący na Boston Tufts University, Universitet Catolicade San Antonio De Murcia (UCAM), Ancona University (UNIVPM) oraz programu Master na Bologna Dental School, od ponad dwunastu lat. Były prezydent the Italian Academy of Prosthetic Dentistry. Autor wielu publikacji, wykładów i szkoleń we Włoszech oraz o zasięgu międzynarodowym. Autor książek z zakresu odbudowy braków zębowych, okluzji, łączenia metalu z ceramiką, stomatologii estetycznej, tłumaczonych na język hiszpański i angielski (wyd. Edizioni Martina). Ukończył specjalizację z zakresu stomatologii i protetyki na University of Florence, poszerzając o specjalizację z odbudów protetycznych ruchomych i stałych na Tufts University Boston. Prowadzi prywatną praktykę we Florencji, gdzie odbywają się również szkolenia z zakresu implantologii I protetyki. 

Dr n. med. Fabio BERNARDELLO

wykładowca

Studia medyczne i specjalizację z histologii ukończył na Uniwersytecie w Weronie. Wykształcenie poszerzył o specjalizację z endodoncji i implantologii na Uniwersytecie w Modenie. Autor 25 publikacji naukowych w tym 19 w czasopismach recenzowanych przez specjalistów. Międzynarodowy wykładowca z zakresu rekonstrukcji wyrostka, oraz profesor wizytujący na Uniwersytecie w Bolonii ( Alma Mater Studiorum ) i Bari ( Aldo Moro University) z zakresu chirurgii stomatologicznej. Aktywy członek Międzynarodowej Akademii Piezoelectric. Prowadzi prywatną praktykę w Weronie. 

13.CEIA

więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends