Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt

sympozja

25 października 2018

11.00 - 16.00

Okołoimplantologiczne techniki pracy. Praktyczne innowacje periochirurgiczne.

UWAGA! WYPRZEDANE

PROF. GULIO RASPERINI

Warsztaty praktyczne z użyciem materiałów zwierzęcych, zastosowaniem inowacyjnych technik pracy przydatnych stomatologom pracującym z pacjentami implantologicznymi. Techniki pracy przydatne periodontologom, chirurgom i implantologom. Praca z zakresu pogranicza różnych specjalizacji. 

Wraz z wprowadzeniem nowych biomateriałów o różnych właściwościach fizycznych i biologicznych odpowiednio uległy zmianie techniki chirurgiczne. Na warsztatach zostanie przedstawiona i wyjaśniona biologiczna koncepcja stosowania różnych biomateriałów dla konkretnych sytuacji klinicznych, jak również techniki chirurgicznej bardziej wskazanej w danym przypadku klinicznym. Proces podejmowania decyzji klinicysty zostanie oparty na kryteriach koszt-ryzyko-korzyści leczenia. Wszystkie procedury periodontologiczno-regeneracyjne: podejście minimalnie inwazyjne, metoda pojedynczego płata, technika Soft Tissue Wall (technika bariery z tkanek miękkich) zostaną przedstawione, a następnie przećwiczone przez uczestników. 

 

Adres warsztatów:

Auditorium Maximum UJ

ul.Krupnicza 33 w Krakowie.

Sala Wystawowa na 2 piętrze.

26 października 2018

000

UWAGA! OD 24 PAŹDZIERNIKA DODATKOWA REJESTRACJA TYLKO PRZED SYMPOZJUM W KRAKOWIE. 

 

Doroczne sympozjum CEIA zaprasza do Krakowa w dniach 25, 26 i 27 października b.r.

Wśród wykładowców znajdą się uznani praktycy z zakresu: implantologii, implantoprotetyki, periodontologi, stomatologi estetycznej i chirurgii. 

Mamy przyjmeność zaprosić Państwa na wykłady:

Prof. Stephena J. Chu - jednego z najlepszych implantoprotetyków na świecie. Autora i współautor wielu artykułów, podręczników i rozdziałów w ważnych publikacjach o zasięgu międzynarodowym, w tym: The Fundamentals of Color: Shade Matching and Communication in Esthetic Dentistry, Aesthetic Restorative Dentistry: Principles Practice, Practical Procedures and Aesthetic Dentistry.

Twórcy systemu do oceny parametrów estetyki stałych uzupełnień protetycznych "Chu", którym posługują się klinicyści na całym świecie. Dzięki któremu odtwarzany jest możliwie najbardziej naturalny uśmiech pacjenta, unikamy efektu sztuczności i nienaturalności.

Wieloletniego, bezpośredniego współpracownika Prof. Dennisa Tarnowa. Specjalizującego się w estetyce prac protetycznych na zębach naturalnych i implantach.

 

Prof. Marzeny Dominiak - naukowca, kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii na UM we Wrocławiu, praktyka z wieloletnim doświadczeniem, specjalistki II stopnia z chirurgii stomatologicznej, obecnej prezydent PTS. Autorki ponad 200 publikacji w czasopismach lub materiałach zjazdowych w języku PL i ENG. Redaktorki i/lub współredaktorki 5 książek w języku polskim i angielskim.

Będącej kierownikiem i współwykonawcą w sumie 38 projektów badawczych, w tym 1 unijnego oraz 12 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów naukowych. Współautorki patentu RP P-381204 na temat „Sposób hodowli pierwotnej ludzkich fibroblastów”.

Byłej Przewodniczącącej Narodowego Komitetu Naukowego konferencji Światowej Federacji Dentystycznej FDI 2016.

 

Prof. Gulio Rasperiniego z wydziału periodontologii na Uniwersytecie Mediolańskim, oraz Uniwersytetu Michigan w USA. Autora wielu publikacji, cytowanych ponad 900 razy w obcych pracach naukowych. Eksperta w dziedzinie Chirurgii Periodontologicznej i międzynarodowego wykładowcę, szkoleniowca. 

a także m.in.:

Prof. Nicola De Angelis,

Prof. Dario Castellaniego.

 

Adres: 

Budynek Dydaktyczy Wydziału Prawa i Administracji UJ

ul. Krupnicza 33a w Krakowie

UWAGA ! Budynek w głębi, za Audytorium Maximum.

 

 

Patronem naukowym spotkania jest dr hab. n. med. Piotr Majewski.  

08.00 - 09.00

REJESTRACJA 

09.00 - 09.15

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ IMPLANTOPROTETYKI. 

DR HAB. N. MED. PIOTR MAJEWSKI

09.15 - 09.45
WPŁYW POWIERZCHNI IMPLANTU NA KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWE POWODZENIE IMPLANTÓW I ROZWÓJ PERIIMPLANTITIS
– retrospektywna analiza publikacji.
 

DR N. MED. BERNARDELLO FABIO

Implanty z powierzchnią szorstką zostały szeroko wprowadzone w ostatnich 20 latach a wcześniej stosowane były głównie implanty z powierzchnią maszynową. Implanty szorstkie wydają się wykazywać lepszą i szybszą osseointegrację, szczególnie przy augmentacjach, podczas gdy implanty maszynowe niosą mniejsze ryzyko niepowodzenia długoterminowego i rozwoju periimplantitis. Uwzględniając powyższe – implanty ‘Hybrydowe’ wydają się korzystnym rozwiązaniem: szorstka powierzchnia do-wierzchołkowo daje dobra i szybka osseointegrację także przy augmentacji i jednocześnie powierzchnia maszynowa do-koronowo zmniejsza ryzyko powstania i rozwoju periimplantitis.    
09.45 - 10.30

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA LASERÓW I MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W ASPEKCIE PERIIMPLANTITIS.

PROF. MARZENA DOMINIAK

Na przestrzeni lat zauważalny jest wzrost częstości wykonywania procedur implantologicznych w celach uzupełnienia braków zębowych, lecz wiąże się to również z coraz częstszym występowaniem zakażeń okołowszczepowych. Celem terapii periimplantitis jest usunięcie zmian zapalnych, zahamowanie progresji choroby oraz utrzymanie funkcjonalności implantu przy zachowanych zdrowych tkankach go otaczających, a algorytm leczniczy uzależniony jest od stanu klinicznego i stopnia zaawansowania. W prezentacji przedstawione zostana praktyczne aspekty zastosowania laserow w leczeniu periimplantitis. `przedstawiony zostanie protokol postepowania zaleznie od typu lasera oraz omowione zostana aspekty wplywu lasera na powierhnie implantu.

10.30 - 10.45

PRZERWA KAWOWA

10.45 - 12.45

WPŁYW ŁĄCZENIA IMPLANTU Z NADBUDOWĄ I KSZTAŁTU ODBUDOWY NA PERIIMPLANTITIS.

PROF. STEPHEN CHU

Na wykładzie zostanie przeanalizowany przegląd piśmiennictwa i doświadczeń własnych w odniesieniu do kryteriów klinicznych dla początkowej brzeżnej niestabilności kości versus peri-implantitis. Ponadto zostaną rozwinięte aspekty: wpływ głębokości osadzenia implantu, prac cementowanych vs. prac przykręcanych, profilu uzupełnienia protetycznego dla długoterminowej stabilności kości brzeżnej.

12.45 - 13.30

PRZERWA LUNCH'OWA

12.45 -13.30

PERIMPLANTITIS: KONCEPCJA PREWENCJI ASPEKT MEDYCZNY, ZDROWOTNY I EKONOMICZNY.

DR PETER Van Der SCHOOR

DODATKOWY WYKŁAD 

14.00 - 15.15

NATYCHMIASTOWA ODBUDOWA: PERIOPROTETYCZNE ZARZĄDZANIE OBSZAREM POEKSTRAKCYJNYM Z DEFEKTEM WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO.

PROF. STEPHEN CHU 

Stomatologia implantologiczna podlega ciągłemu rozwojowi oferując nowe i bardziej przewidywalne formy terapii z protokołami minimalnie inwazyjnymi. Obecne nowe techniki pozwalają na uzyskanie lepszych wyników estetycznych, krótszego czasu leczenia i większy komfort pacjenta. Jednakże te same techniki i terapie budzą wątpliwości i obawy ze względu na ryzyko ich zastosowania. W szczególności kontrowersyjne kwestie odnoszą się do natychmiastowej implantacji w zębodołach poekstrakcyjnych w stosunku do wyników przeżywalności i rezultatów estetycznych. Podczas prezentacji zostaną przedstawione natychmiastowe uzupełnienia tymczasowe dla natychmiastowo wszczepianych implantów, także w miejsca  augmentowane.

Wykład podejmie tematykę klinicznej diagnozy zębodołów poekstrakcyjnych typu 2 i 3 oraz zarządzania nimi. A także aktualnych pojęć, technik, badań klinicznych, dowodów histologicznych, innowacji w natychmiastowej implantacji  i odbudowie tymczasowej oraz jaki może być ich wpływ na usprawnienie procedur leczenia, skrócenie czasu wykonania, polepszenie wyników klinicznych dla większego komfortu pacjenta, zwiększenia satysfakcji i jakości opieki. Po wykładzie każdy uczestnik powinien rozumieć następujące koncepcje związane z natychmiastową implantacją i rekonstrukcją tymczasową:

- Zrozumienie czasu leczenia i wskaźników przeżycia związanych z protokołami natychmiastowej implantacji

- Protetyczny i biologiczny wpływ na zmianę konturu policzkowego tkanki twardej i grubość tkanki miękkiej wokół implantu

-  Zrozumienie potencjalnych powikłań związanych z natychmiastową implantacją

15.15 - 15.30

PRZERWA KAWOWA

15.30 - 16.30

ZĘBY, IMPLANTY I PRZESŁA W STREFIE ESTETYCZNEJ.

PROF. STEPHEN CHU

Obecne trendy w terapii implantologicznej promują techniki kliniczne pozwalające na skuteczność leczenia polegającą na skróceniu procedur, mniejszej liczbie wizyt kontrolnych i krótszym ogólnym czasie leczenia. Chociaż przeważająca część literatury powołuje się na pozytywne wyniki natychmiastowej implantacji i strategii zastępowania zęba w odniesieniu do przeżywalności implantu, to wciąż pojawiają się pytania natury estetycznej, w szczególności dotyczące sposobu postępowania z mnogimi miejscami pod implant w odcinku przednim. Na wykładzie zostanie omówiony przegląd literatury medycznej dotyczącej zarządzania mnogimi implantami w strefie estetycznej, a w szczególności: strategie planowania leczenia włączające zęby, implanty wszczepiane natychmiastowo i przęsła, jak również innowacyjne przyrządy i strategie w wytwarzaniu uzupełnień tymczasowych. Dodatkowo podczas prezentacji zostaną przedyskutowane innowacje w zakresie projektowania implantów, które mają na celu zwiększenie częstości stosowania ostatecznych uzupełnień przykręcanych versus cementowanych.

16.30 - 16.45

PRZERWA KAWOWA

16.45 - 17.30

CZYNNIKI POZA OSSEOINTEGRACJĄ WPŁYWAJĄCE NA SUKCES IMPLANTOLOGICZNY. ZAPOBIEGANIE I POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEPOWODZEŃ.

PROF. NICOLA DE ANGELIS

Obecnie choroby periodontologiczne uważne są jako rzeczywiste przeciwskazanie dla skuteczniej implantacji. Badania wskazują na unikanie leczenia implantologicznego u pacjentów zagrożonych periodontologicznie, ale dokładna diagnoza i ścisła obserwacja wyników konserwacji może skutkować dobrą przewidywalnością przy wydłużonym czasie. W przypadku zmian patologicznych okołowszczepowych kluczowe staje się zrozumienie powierzchni charakteryzującej implant, aby określić właściwy protokół oczyszczenia odsłoniętych gwintów. Wykład zostanie szczególnie poświęcony najnowocześniejszym sposobom leczenia z zastosowaniem laserów i innych urządzeń do usuwania bakterii zgromadzonych na powierzchni implantu.

17.30 - 18.00

PANEL DYSKUSYJNY

PROF. S.CHU, PROF. G.RASPERINI , DR P. MAJEWSKI, DR N. DE ANGELIS.

20.00 - 01.30

CEIA EVENING.

27 października 2018

09.30 - 10.00

REJESTRACJA

10.00 - 11.00

PRZYGOTOWANIE CHIRURGICZNE I PERIODONTOLOGICZNE TKANKI MIĘKKIEJ PRZED IMPLANTACJĄ.

PROF. GULIO RASPERINI

W ostatnich latach wymogi pacjentów dotyczące estetyki stanowią największe wyzwanie zarówno w przypadku chorób przyzębia  jak i implantologii stomatologicznej. Obecnie ważne jest, aby rezultaty leczenia nie tylko gwarantowały funkcjonalność, ale także satysfakcjonującą estetykę, w szczególności w odcinku przednim, gdzie oczekiwania pacjentów są znacznie większe. Wszczepienie implantu należy wykonać w jamie ustnej bez stanu zapalanego ani chorobowego, uprzedniego leczonego, ale  także po wstępnej fazie intensywnego motywowania i instruowania pacjenta, aby wyeliminować lub zniwelować czynniki ryzyka takie jak: choroby przyzębia, palenie czy cukrzyca. Ten etap przygotowujący jest niezbędny do osiągnięcia długotrwałego powodzenia leczenia pod względem funkcji i estetyki. Wykład będzie odnosił się do zagadnień stabilności tkanek miękkiej i twardej wokół zębów i implantów stomatologicznych.

Satysfakcja pacjenta wymaga akceptowalnego leczenia w strefie estetycznej i odcinkach bocznych, dlatego wzajemny wybór metod leczenia musi być uzupełniony o właściwy projekt nacięcia i techniki szycia tkanki miękkiej, który zabezpieczy proces gojenia tkanki i powodzenie leczenia maksymalizując jego końcowe rezultaty. 

11.00 - 11.15

PRZERWA KAWOWA

11.15 - 13.15

Kotynuacja wykładu: PRZYGOTOWANIE CHIRURGICZNE I PERIODONTOLOGICZNE TKANKI MIĘKKIEJ PRZED IMPLANTACJĄ.

PROF. GULIO RASPERINI

13.15 - 14.00

PRZERWA LUNCH'OWA

14.00 - 15.00

Kontynuacja wykładu: PRZYGOTOWANIE CHIRURGICZNE I PERIODONTOLOGICZNE TKANKI MIĘKKIEJ PRZED IMPLANTACJĄ.

PROF. GULIO RASPERINI

15.00 - 16.00

RETENCJA W IMPLANTOPROTETYCE.

PROF. DARIO CASTELLANI

Zarówno protezy cementowane jak i przykręcane zostały potwierdzone badaniami klinicznymi i każdy typ tych uzupełnień posiada swoiste wady i zalety. Protezy przykręcane były szeroko używane jako rekonstrukcje łatwe do demontażu w zamiarze oceny implantów i naprawy możliwych powikłań. Uzupełnienia cementowane zaczęto szeroko stosować ze względu na możliwość  stworzenia rekonstrukcji bardziej estetycznych. Dogłębne zrozumienie biomechaniki implantu pozwala na optymalizację planowania leczenia i zmniejszenia ryzyka komplikacji funkcjonalnych i niepowodzeń leczenia. Zastosowanie wiedzy inżynieryjnej w stomatologii pozwoliło zrozumieć aspekty biomechaniczne związane z implantologią, w szczególności te, które dotyczą połączenia implantu.

15.CEIA. NOWY PROGRAM


więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends