Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt

sympozja

13 października 2017

...
MIEJSCE WYKŁADÓW: 
 
Nowoczesne Przestrzenie
Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
Budynek Biblioteki Nauk Przyrodniczych
przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.
08.00 - 09.00

REJESTRACJA 

09.00 - 09.30

DR HAB. N. MED. PIOTR MAJEWSKI 

POWITANIE

09.30 - 12.00
NIEPOWODZENIA W IMPLANTOPROTETYCE - ZAPOBIEGANIE I ZARZĄDZANIE.
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO LECZENIA NAJPROSTSZYCH
I NAJTRUDNIEJSZYCH PRZYPADKÓW.
PROF. DENNIS TARNOW

Planowanie leczenia złożonych przypadków wymaga najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności zespołu leczącego. Zgranie procedur łącznie z sekwencjonowaniem i synchronizacją czasu czynią prawdziwą różnicę. Wyobrażenie końcowego rezultatu przed rozpoczęciem leczenia  jest wymagane do ukierunkowania celu leczenia. Ukierunkowanie leczenia, uwzględnienie potrzeb pacjenta i istniejących warunków klinicznych zawierają w sobie proces podejmowania decyzji dotyczący najlepszego sposobu leczenia danego pacjenta. 

Problemy stojące przed zespołem:

"  Który ząb zachować, który poddać ekstrakcji

"  Implantacja natychmiastowa czy odroczona

"  Liczba umieszczonych implantów w strefie estetycznej

"  Kiedy i jak włączyć leczenie ortodontyczne jeśli niezbędne jest przygotowanie miejsca pod implant

"  Różowa ceramika czy augmentacja wyrostka

"  Wesprzeć czy podzielić na odrębne mosty lub poszczególne zęby

"  Uzupełnienie tymczasowe podczas całego procesu leczenia

"  Natychmiastowe obciążanie vs. seryjna ekstrakcja

Wszystkie wymienione problemy zostaną omówione w sposób interdyscyplinarny na przykładzie najtrudniejszych przypadków z własnej praktyki klinicznej. 

12.00 - 13.00

LUNCH

13.00 - 15.30
C.D. WYKŁADU

NIEPOWODZENIA W IMPLANTOPROTETYCE - ZAPOBIEGANIE I ZARZĄDZANIE.

INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO LECZENIA NAJPROSTSZYCH

I NAJTRUDNIEJSZYCH PRZYPADKÓW.

PROF. DENNIS TARNOW
15.30 - 16.00

PRZERWA KAWOWA

16.00 - 18.00
PANEL DYSKUSYJNY          
 PROF. DENNIS TARNOW  & DR HAB. N. MED. PIOTR MAJEWSKI           

Panel dyskuzyjny z możliwości konsultacjI przypadków własnych oraz klasyczną dyskusją podsumowującą problematykę wykładów. Zachęcamy do zgłaszania przypadków do konsultacji w trakcie panelu dyskusyjnego. Wiecej informacji ceia@ceia.pl .

14 października 2017

09.30 - 10.00

REJESTRACJA

10.00 - 10.45

LECZENIE I PREWENCJA POWIKŁAŃ IMPLANTOPROTETYCZNYCH Z ZASTOSOWANIEM KOŚCI ALLOGENNEJ 

DR. N. MED. KORNEL KRASNY

Dynamicznie rozwijający się rynek inżynierii biomedycznej i rosnące wymagania estetyczne pacjentów prowadzą do zwiększania liczby wykonywanych implantacji także w trudnych warunkach anatomicznych. Te dwa czynniki (anatomia i wymagania pacjenta) powodują, iż coraz częściej spotykamy się z przypadkami niepowodzeń medycznych i rosnącymi roszczeniami pacjenta. Niektóre komplikacje można przewidzieć, unikając problemów medycznych, estetycznych, emocjonalnych i ostatecznie prawnych poprzez zaplanowanie i wykonanie skutecznej augmentacji. Autorzy dr n. med. Kornel Krasny, prof. Andrzej Wojtoiwcz i dr n.med. Marta Krasny w swojej pracy prezentują doświadczenia własne z augmentacji kością allogenną w trudnych warunkach anatomicznych, które umożliwiają uniknięcie ewentualnych problemów z podłożem kostnym, pokazując także pozytywne właściwości biomateriału allogennego w naprawach powikłań już powstałych.

10.45 - 11.00

PRZERWA KAWOWA

11.00 - 13.00
JAK PRZEKSZTAŁCIĆ NIEPOWODZENIE W SUKCES?
DR N. MED. FRANCESCO AMATO

Przedstawione zostaną drastyczne komplikacje chirurgiczne i protetyczne wraz ze sposobem ich rozwiązania i zapobiegania. Każdy przypadek zostanie przeanalizowany pod kątem przyczyny, która doprowadziła do niepowodzenia estetycznego, chirurgicznego lub protetycznego. Zaprezentowany sposób analizy każdego przypadku pozwoli klinicystom na przyswojenie praktycznych wskazówek zapobiegania takim komplikacjom i instrukcji pozwalających na rozwiązanie trudnej sytuacji klinicznej prowadząc ostatecznie do powodzenia leczenia.

13.00 - 14.00

LUNCH

14.00 - 15.30
PROTETYCZNE POWIKŁANIA W NASTĘPSTWIE LECZENIA
IMPLANTOPROTETYCZNEGO. 
PROF. ROBERTO COCCHETTO

Sposób w jaki tworzymy odbudowę z wykorzystaniem implantów stomatologicznych może mieć znaczący wpływ na krótko- i długo-terminowe powodzenie kliniczne. Powszechnym komplikacjom protetycznym - takim jak poluzowanie śruby - można łatwo zapobiec postępując zgodnie z kontrolowanymi procedurami dokręcania. Stąd na wykładzie w głównej mierze zostaną omówione bardziej interesujące i ważne kwestie takie  jak:

"  patologie okolic implantu zdeterminowane niewłaściwymi protokołami cementowania

"  rosnąca liczba udokumentowanych dowodów/danych na problemy estetyczne i funkcjonalne spowodowane przestrzenną modyfikacją tkanki kostnej przylegającej do implantów u pacjentów dorosłych.

15.30 - 15.45

PRZERWA KAWOWA

15.45 -16.30
TRUDNE I POWIKŁANE SYTUACJE KLINICZNE WYMAGAJĄCE KOREKTY
I REGENERACJI W CELU KONTYNUACJI LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO
DR RADOSŁAW JADACH

Autor na przykładach z własnej praktyki przedstawia rozwiązania trudnych i złożonych problemów klinicznych. Wśród nich są przykłady nieprawidłowo wszczepionych implantów, które należało usunąć, aby móc kontynuować terapię, duże ubytki tkanek twardych i miękkich po traumatycznych ekstrakcjach a także powikłania ropne po prawidłowo wykonanych zabiegach. 

16.30 - 17.15

ZABIEGI REKONSTRUKCJI WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO I CHIRURGII ORTOGNATYCZNEJ 

DR N. MED. KONRAD WALERZAK

Współczesna stomatologia znalazła się dzisiaj w szczególnym punkcie rozwoju: badania kliniczne, możliwości materiałowe w dziedzinach dentystycznych zaczynają zbliżać się do plateau, co powoduje ograniczenie perspektywy kolejnych rewolucji porywających i inspirujących lekarzy i pacjentów. Osiągalnym celem stała się możliwość zapewnienia każdemu zakwalifikowanemu pacjentowi kompletnego uzębienia opartego na uzupełnieniach stałych przywracających  całkowicie funkcje układu stomatognatycznemu. Wymaga to jednak wielostopniowego, odpowiednio skorelowanego leczenia wielospecjalistycznego.  To sytuacja tworzy jednocześnie przestrzeń do retrospektywnej oceny wyników leczenia pacjentów w szerszej niż do tej pory perspektywie i być może daje możliwość wypracowania nowego podejścia do naszego warsztatu pracy.

Powyższa propozycja wymaga jednak otwartej  dyskusji prowadzącej do wypracowania innej niż do tej pory organizacji pracy z ustaleniem indywidualnych celów leczenia. Pomijane lub oddzielnie traktowane zagadnienia dotyczące pracy z pacjentem wynikające z jego upodmiotowienia takie jak zrozumienie jego potrzeb, określenie jego konstrukcji psychicznej, możliwości finansowych oraz te dotyczące strony lekarskiej takie jak know-how stomatologa, placówki leczniczej, jej możliwości i ograniczeń mogą stanowić główne choć na pozór pozamerytoryczne determinanty leczenia. Przedstawiony w pracy materiał kliniczny z wielospecjalistycznymi rekonstrukcjami opartymi na implantach u pacjentów z wadami gnatycznymi jest efektem zespołowego leczenia nieograniczającego się do konsultacji wielu specjalistów ,ale świadomego, czynnego oraz zespołowego uczestnictwa w nim.

17.15 - 18.00
PANEL DYSKUSYJNY
DR N. MED. FRANCESCO AMATO, PROF. ROBERTO COCCHETTO, DR RADOSŁAW JADACH, DR N. MED. KONRAD WALERZAK, DR HAB. N. MED. PIOTR MAJEWSKI.

Panel dyskuzyjny z możliwością konsultacjI przypadków własnych oraz klasyczną dyskusją podsumowującą problematykę wykładów. Zachęcamy do zgłaszania przypadków do konsultacji w trakcie panelu dyskusyjnego. Wiecej informacji ceia@ceia.pl .

15.CEIA. NOWY PROGRAM


więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends