Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt

sympozja

13 października 2017

08.00 - 09.00

REJESTRACJA 

09.00 - 09.30

DR HAB. N. MED. PIOTR MAJEWSKI 

POWITANIE

09.30 - 12.00
NIEPOWODZENIA W IMPLANTOPROTETYCE - ZAPOBIEGANIE I ZARZĄDZANIE.
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO LECZENIA NAJPROSTSZYCH
I NAJTRUDNIEJSZYCH PRZYPADKÓW.
PROF. DENNIS TARNOW

Planowanie leczenia złożonych przypadków wymaga najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności zespołu leczącego. Zgranie procedur łącznie z sekwencjonowaniem i synchronizacją czasu czynią prawdziwą różnicę. Wyobrażenie końcowego rezultatu przed rozpoczęciem leczenia  jest wymagane do ukierunkowania celu leczenia. Ukierunkowanie leczenia, uwzględnienie potrzeb pacjenta i istniejących warunków klinicznych zawierają w sobie proces podejmowania decyzji dotyczący najlepszego sposobu leczenia danego pacjenta. 

Problemy stojące przed zespołem:

"  Który ząb zachować, który poddać ekstrakcji

"  Implantacja natychmiastowa czy odroczona

"  Liczba umieszczonych implantów w strefie estetycznej

"  Kiedy i jak włączyć leczenie ortodontyczne jeśli niezbędne jest przygotowanie miejsca pod implant

"  Różowa ceramika czy augmentacja wyrostka

"  Wesprzeć czy podzielić na odrębne mosty lub poszczególne zęby

"  Uzupełnienie tymczasowe podczas całego procesu leczenia

"  Natychmiastowe obciążanie vs. seryjna ekstrakcja

Wszystkie wymienione problemy zostaną omówione w sposób interdyscyplinarny na przykładzie najtrudniejszych przypadków z własnej praktyki klinicznej. 

12.00 - 13.00

LUNCH

13.00 - 15.30
C.D. WYKŁADU

NIEPOWODZENIA W IMPLANTOPROTETYCE - ZAPOBIEGANIE I ZARZĄDZANIE.

INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO LECZENIA NAJPROSTSZYCH

I NAJTRUDNIEJSZYCH PRZYPADKÓW.

PROF. DENNIS TARNOW
15.30 - 16.00

PRZERWA KAWOWA

16.00 - 18.00
INTERAKTYWNY PANEL DYSKUSYJNY (2h)           
DR HAB. N. MED. PIOTR MAJEWSKI & PROF. DENNIS TARNOW                 

Anonimowy interaktywny panel dyskuzyjny z możliwością głosowania, konsultacją przypadków własnych oraz klasyczną dyskusją podsumowującą problematykę wykładów. Zachęcamy do zgłaszania przypadków do konsultacji w trakcie interaktywnego panelu dyskusyjnego. Wiecej informacji ceia@ceia.pl .

14 października 2017

09.30 - 10.00

REGISTRATION

10.00 - 10.45

LECZENIE I PREWENCJA POWIKŁAŃ IMPLANTOPROTETYCZNYCH Z ZASTOSOWANIEM KOŚCI ALLOGENNEJ 

DR. N. MED. KORNEL KRASNY

Dynamicznie rozwijający się rynek inżynierii biomedycznej i rosnące wymagania estetyczne pacjentów prowadzą do zwiększania liczby wykonywanych implantacji także w trudnych warunkach anatomicznych. Te dwa czynniki (anatomia i wymagania pacjenta) powodują, iż coraz częściej spotykamy się z przypadkami niepowodzeń medycznych i rosnącymi roszczeniami pacjenta. Niektóre komplikacje można przewidzieć, unikając problemów medycznych, estetycznych, emocjonalnych i ostatecznie prawnych poprzez zaplanowanie i wykonanie skutecznej augmentacji. Autorzy dr n. med. Kornel Krasny, prof. Andrzej Wojtoiwcz i dr n.med. Marta Krasny w swojej pracy prezentują doświadczenia własne z augmentacji kością allogenną w trudnych warunkach anatomicznych, które umożliwiają uniknięcie ewentualnych problemów z podłożem kostnym, pokazując także pozytywne właściwości biomateriału allogennego w naprawach powikłań już powstałych.

11.00 - 11.15

PRZERWA KAWOWA

11.15 - 13.15
JAK PRZEKSZTAŁCIĆ NIEPOWODZENIE W SUKCES?
DR N. MED. FRANCESCO AMATO

Przedstawione zostaną drastyczne komplikacje chirurgiczne i protetyczne wraz ze sposobem ich rozwiązania i zapobiegania. Każdy przypadek zostanie przeanalizowany pod kątem przyczyny, która doprowadziła do niepowodzenia estetycznego, chirurgicznego lub protetycznego. Zaprezentowany sposób analizy każdego przypadku pozwoli klinicystom na przyswojenie praktycznych wskazówek zapobiegania takim komplikacjom i instrukcji pozwalających na rozwiązanie trudnej sytuacji klinicznej prowadząc ostatecznie do powodzenia leczenia.

13.00 - 14.00

LUNCH

14.00 - 15.30
PROTETYCZNE POWIKŁANIA W NASTĘPSTWIE LECZENIA
IMPLANTOPROTETYCZNEGO. 
PROF. ROBERTO COCCHETTO

Sposób w jaki tworzymy odbudowę z wykorzystaniem implantów stomatologicznych może mieć znaczący wpływ na krótko- i długo-terminowe powodzenie kliniczne. Powszechnym komplikacjom protetycznym - takim jak poluzowanie śruby - można łatwo zapobiec postępując zgodnie z kontrolowanymi procedurami dokręcania. Stąd na wykładzie w głównej mierze zostaną omówione bardziej interesujące i ważne kwestie takie  jak:

"  patologie okolic implantu zdeterminowane niewłaściwymi protokołami cementowania

"  rosnąca liczba udokumentowanych dowodów/danych na problemy estetyczne i funkcjonalne spowodowane przestrzenną modyfikacją tkanki kostnej przylegającej do implantów u pacjentów dorosłych.

15.30 -16.30
TRUDNE I POWIKŁANE SYTUACJE KLINICZNE WYMAGAJĄCE KOREKTY
I REGENERACJI W CELU KONTYNUACJI LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO
DR RADOSŁAW JADACH

Autor na przykładach z własnej praktyki przedstawia rozwiązania trudnych i złożonych problemów klinicznych. Wśród nich są przykłady nieprawidłowo wszczepionych implantów, które należało usunąć, aby móc kontynuować terapię, duże ubytki tkanek twardych i miękkich po traumatycznych ekstrakcjach a także powikłania ropne po prawidłowo wykonanych zabiegach. 

16.30 - 17.00

 

RECONSTRUCTIVE SURGERY OF THE ALVEOLAR PROCESS AND

ORTHOGNATHIC SURGERY - TO BE CONFIRMED

 

DR N. MED. KONRAD WALERZAK

17.00 - 18.00
INTERAKTYWNY PANEL DYSKUSYJNY (1h)
DR N. MED. FRANCESCO AMATO, PROF. ROBERTO COCCHETTO, DR RADOSŁAW JADACH.

Anonimowy interaktywny panel dyskuzyjny z możliwością głosowania, konsultacją przypadków własnych oraz klasyczną dyskusją podsumowującą problematykę wykładów. Zachęcamy do zgłaszania przypadków do konsultacji w trakcie interaktywnego panelu dyskusyjnego. Wiecej informacji ceia@ceia.pl .

13.CEIA

więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends