Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt

sympozja

23 października 2015

09.15
MIEJSCE:
Nowoczesne Przestrzenie
Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.
09.15 - 09.30

POWITANIE

Dr hab. n. med. Piotr MAJEWSKI

09.30 - 10.30

Prof. Ingrid RÓŻYŁO - KALINOWSKA

Czy tomografia stożkowa CBCT jest niezbędna w diagnostyce implantologicznej?

Tomografia stożkowa („z wiązką promieniowania w kształcie stożka” - Cone Beam Computed Tomography - CBCT), zwana też stomatologiczną tomografią wolumetryczną, jest względnie nową metodą obrazowania radiologicznego. Mimo tego zajmuje już ważne miejsce w algorytmach postępowania diagnostycznego w radiologii stomatologicznej. Niemniej jednak oprócz entuzjastów stosowania CBCT w praktyce, nadal spotyka się osoby sceptyczne, które uważają, że tradycyjna dwuwymiarowa diagnostyka radiologiczna jest wystarczająca, a niekiedy takie, których zdaniem nawet radiogramy nie są potrzebne.

Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy tomografia stożkowa CBCT jest niezbędna w diagnostyce implantologicznej.

Materiał stanowiły opublikowane zalecenia gremiów europejskich, takich jak European Association for Osseointegration – EAO, Swiss Association of Dentomaxillofacial Ra­diology – SADMFR, projekt SEDENTEXCT Euro­pean Academy of DentoMaxilloFacial Radiology – EADMFR i amerykańskich(American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology – AAOMR), jak też obserwacje własne na podstawie materiału badań CBCT zgromadzonych w latach 2008-2015. Pod uwagę wzięto także Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie w

Sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej z 31 grudnia 2014 r.Na podstawie przeanalizowanych źródeł i obserwacji własnych należy stwierdzić, że rola tomografii stożkowej CBCT będzie stale wzrastać i ta technika obrazowania może stać się wkrótce złotym standardem w praktyce klinicznej lekarza dentysty, zwłaszcza implantoprotetyka. W związku z tym konieczne jest powszechne stosowanie zasad uzasadnionego zlecania i wnikliwego opisywania badań CBCT.


 

10.30 - 11.00

PRZERWA KAWOWA

11.00 - 13.10

Prof. Stefan FICKL

Peri-implant tissue management in the esthetic zone.

Implant placement in the esthetic zone can be demanding. It is well accepted that extraction sockets shrink following tooth removal. Scientific research has clearly shown, that neither immediate implants nor socket preservation techniques are entirely able to limit the resorption process. As tissue loss or defects cannot be accepted in the esthetic zone treatment strategies have to be developed to reduce tissue discrepancies in the anterior area. In this context soft- and hard tissue augmentation have to be used to overbuild the site. Also strategies for immediate implants have been developed, which include prosthetic concepts of tissue supporting and considerations about the implant-abutment-connection. If implants are placed in a delayed or late fashion the shrinkage of the extraction socket should be limited by appropriate techniques and the submergence profile of the tooth has to be rebuild by prosthetic means. The goal of this lecture is to describe a concept for treating failing teeth in the esthetic zone using prosthetic and periodontal considerations.

13.10 - 14.00

PRZERWA OBIADOWA

14.00 - 16.00

Prof. Stefan FICKL

Bone resorbtion and the ways of treatment

16.00 - 16.20

PRZERWA KAWOWA

16.20 - 17.00

Prof. Andrzej WOJTOWICZ

Koncepcja periimplantitis, aspekt ogólnoustrojowy. 

17.00 - 18.00
Jaime Jiménez García, DDS, Phd
 
Digital treatment plan protocol in implant dentistry.
 
There are several factors that should be analyze in all the first visits before treating a patient. The new digital era, is helping the clinicians to be much more precise during this phase of treatment, helping as well the communication between all specialist and between the office and the lab technician.
 During the presentation a clear protocol will be explained , of what are critical factors that are important to be analyzing before doing any type of surgery, especially when dealing with high demanding interdisciplinary esthetic cases in implant dentistry. 
18.00 - 18.20

PANEL DYSKUSYJNY

24 października 2015

09.45
MIEJSCE: 
Nowoczesne Przestrzenie
Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.
09.45 - 10.00

POWITANIE

Dr hab. n. med. Piotr MAJEWSKI

10.00 - 11.30

Jaime Jiménez García, DDS, Phd

Esthetics in Implant Dentistry.

The dynamic field of implant dentistry has changed greatly in the last few years. In the beginning, the only goal of implant treatments was to regain function for our patients and, therefore, esthetics wasn’t considered an important issue. Nowadays an implant treatment cannot be considered successful without achieving good esthetics in the short- and long-term.Therefore, clinicians must consider several surgical and prosthetics topics when handling esthetic cases – especially in the anterior region.This lecture will consider how to properly place implant in the anterior region, what number of implants, when to load an implant, how to restore an implant, when to connect and disconnect prosthetic abutments.

Lecture Objectives
1. Esthetic Implant Placement.When & How?
2. Number of Implant on the anterior region.
3. How to do aTemporary in the anterior region.
4. New Esthetic Concepts: Platform Switching, New Implant Designs, Soft tissue Management , ... 

 

Dr Jaime JIMENEZ Garcia
Dr Jaime JIMENEZ Garcia
11.30 - 11.50

PRZERWA KAWOWA

11.50 - 13.50

Jaime Jiménez García, DDS, Phd -

Esthetics in Implant Dentistry. part 2.

13.50 - 14.30

PRZERWA OBIADOWA I KAWOWA

14.30 - 16.00

Jaime Jiménez García, DDS, Phd

Immediate Loading in Implant Dentistry:

Implant dentistry continues to evolve and one of the most promising treatment strategies is immediate loading. As a patient is critical to reduce as much as possible the time of the treatment plan, with good esthetic result in the long term.The presentation will give the  participants a good understanding of patient selection, treatment planning, and surgical and restorative phases for successful immediate loading procedures.
 
Lecture Objectives:
 . 
• Contraindications to immediate loading
• Clinical indications
• Step-by-step surgical/prosthetic procedures in treating edentulous and partially edentulous patients
16.00 - 16.30

PANEL DYSKUSYJNY

13.CEIA

więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends