Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt
Historia Wykładowcy Mentorzy Prasa i relacje

Piotr MAJEWSKI, D.D.S., M.D., Ph.D.

Kierownik CEIA, Mentor CEIA

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych (USA, Szwecja, Włochy, Szwajcaria i Niemcy). Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej Collegium Medicum UJ, następnie Chirurgii Stomatologicznej oraz Katedry Protetyki IS CM UJ.

Obecnie Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dyrektor polskiego oddziału międzynarodowego programu nauczania na Uniwersytecie w Nowym Yorku (New York University College of Dentistry). Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO polskiego towarzystwa Periodontologii.Autor kilkudziesięciu publikacji i wystąpień krajowych oraz zagranicznych z zakresu implantologii i regeneracji tkanek. Posiada 22-letnie doświadczenie implantologiczne, nabyte w wielu ośrodkach, prowadzi również własną praktykę z zastosowaniem różnych systemów implantologicznych. 

Dr n. med. Nicolaas J.Hahn

Mentor CEIA

Otrzymał swój tytuł w Uniwersytecie w Amsterdamie w Holandii. Przez ponad dziesięć lat pracował na wydziale Periodontologii tego uniwersytetu. Odbył studia doktoranckie na wydziale protetycznym i implantologicznym. Od ponad dziesięciu lat jest czynnym nauczycielem implantologii wsród polskich lekarzy (koordynacja pracy lekarza), pracuje również w centrum stomatologicznym w Warszawie zajmującym się ortodoncja i implantologia. Prowadził wiele wykładów na temat chirurgii i protetyki implantologicznej.

Prof. dr hab. Roberto COCCHETTO

Wykładowca

 

Ukończył studia medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Padwie oraz uzupełniające studia stomatologii na Uniwersytecie w Weronie we Włoszech. Szkolenie specjalizacyjne odbył na Wydziale Protetyki Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Obecnie jest zaangażowany w prowadzenia badań klinicznych w dziedzinie implantologii i implanto-protetyki. Jest profesorem wizytującym na kursach podyplomowych z implantologii na Uniwersytecie w Chieti we Włoszech. Dr Cocchetto prowadzi w Weronie we Włoszech prywatną praktykę specjalizującą się w protetyce i implantologii. 

Barry Marshak, MDS, BDS

Mentor 6 & 7 CEIA

Dr Marshak uzyskał tytuł lekarza dentysty w roku 1975 na Uniwersytecie Witwatersrand w Południowej Afryce. W latach 1979 – 1996 był wykładowcą na Oddziale Rehabilitacji Jamy Ustnej Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Tel-Awiwie (Izrael), gdzie w latach 1992 – 1995 kierował jednostką Implantologii Stomatologicznej. Uzyskał stopień specjalisty w zakresie protetyki stomatologicznej i tytuł MDS na Uniwersytecie w Pittsburgu i jest akredytowanym w Izraelu lekarzem protetykiem i członkiem wielu miedzynarodowych stowarzyszeń stomatologicznych.

Dr Marshak jest autorem ponad 30 specjalistycznych publikacji, jest zapraszany z wykładami do Stanów Zjednoczonych, Europy i Izraela. Jest etatowym wykładowcą w Centrum Implantologii Stomatologicznej Uniwersytetu Hadassah w Jerozolimie i pracowikiem w jednej z najlepszych prywatnych praktyk specjalizujacych się implantologi stomatologicznej i estetycznychy pracach protetycznych.

Moshe Goldstein, DMD

Mentor 6 & 7 CEIA

Doktor Goldstein ukończył Uniwersytet Hebrajski i Wydział Stomatologii Hadassah w Jerozolimie w Izraelu w 1986 roku. W roku 1990 ukończył kurs specjalizacyjny z zakresu periodontologii na tej samej uczelni i uzyskał dyplom specjalisty.
Był przewodniczącym Izraelskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz przewodniczącym Izby Periodontologicznej przy Izraelskiej Radzie Naukowej Stomatologii. Prowadził wykłady i publikował prace na płaszczyźnie międzynarodowej poświęcone takim zagadnieniom jak periodontologiczna chirurgia plastyczna i odtwórcza oraz postępowanie implantologiczne w miejscach trudnych i dotkniętych atrofią kości.
Dr Goldstein jest dyrektorem podyplomowego szkolenia z dziedziny periodontologii na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Hebrajskiego i Hadassah w Jerozolimie, a ponadto prowadzi w Tel-Awiwie prywatną praktykę stomatologiczną  zajmującą się periodontologią i implantologią.

Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

Mentor CEIA

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej oraz specjalista protetyki stomatologicznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS)  EDI, EAO. Pracownik Katedry Protetyki i Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Uniwersaytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prowadzi kursy wprowadzające i praktyczne z zakresu protetyki na implantach w ramach CEIA i Centrum Implantologiczno- Stomatologicznego w Krakowie. Na stałe współpracuje z dr Piotrem Majewskim w jego prywatnym gabinecie w Krakowie.

Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Protetyki prawdząc kursy i warsztaty  z zakresu: licówek pełnoceramicznych i portetyki stosowanej.  

Karl Leung Yip, DDS

Mentor 6 & 7 CEIA

Dr Karl L. Yip kształcił się w Ameryce Północnej. Ukończył studia dentystyczne na Uniwersytecie w Toronto (Kanada). Po krótkim okresie pracy w prywatnej praktyce dentystycznej wyjechałdo Stanów Zjednoczonych na specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. W roku 1982 został wykładowcą na oddziale chirurgii stomatologicznej i szczękowo–twarzowej w Royal College of Canada. Praktykował zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie. W roku 1991 wrócił do Hong Kongu. Tam też, jako specjalista z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo–twarzowej oraz znany ekspert w dziedzinie implantologii, prowadzi prywatną praktykę dentystyczną.

Dr Yip zainteresował się wcześnie dziedziną implantologii stomatologicznej. Zaczął od systemów implantologicznych nie prowadzących do osteointegracji. Następnie, w roku 1984, pod kierownictwem prof. P. I. Branemarka, zaczął pracować na systemach bazującymi na osteointegracji.

W okresie swoich zainteresowań implantami poznał wiele różnych systemów implantologicznych. Pod wpływem swojego mentora z Uniwersytetu w Toronto, dr George Zarb’a, zaczął się w szczególny sposób zajmować protetyką opartą na implantach.

13.CEIA

więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends