Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt

9.CEIA - relacja

9.Sympozjum CEIA - już za nami !

Prawie 500 uczestników z całej Polski, Czech, Litwy i Słowacji uczestniczyło w pierwszym dniu 9.Sympozjum Central European Implant Academy. Podobnie jak w roku poprzednim dyrektor Central European Implant Academy dr hab. n.med. Piotr Majewski zaprosił uczestników do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Prof. Dennis Tarnow jak przystało na jednego z najznakomitszych wykładowców na Świecie, zaprezentował dwie znakomite sesje, nt. natychmiastowej implantacji i chirurgii bezpłatowej, oraz aktualnego stanu wiedzy i nowych perspektyw dot. konturu tkanek miękkich. 

Uwieńczeniem dnia był wieczorny CEIA Evening & Gala Top Design GS, na którym rozdano wyróżnienia BIOMET3i i najświeższe certyfikaty programów podyplomowych akredytowanych przy CEIA. Wśród wyróżnionych Platinum Preferred Member znalazły się cztery laboratoria dentystyczne oraz dwudziestupięciu: lekarzy, managerów, dyrektorów gabinetów, oraz centurm medyczne. Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność wręczyć certyfikaty kolejnym osobom które w ostatnim czasie kończyły międzynarodowe programy podyplomowe akredytowane przy CEIA, a nie miały jeszcze przyjemności odebrać certyfikatów.

Do grona lekarzy którzy ukończyli międzynarodowy program Implant Continuum Education NYU OSIS CEIA dołączyli:
dr n.med. Krzysztof Gronkiewicz,
dr n.med. Witold Jurczyński,
dr Tomasz Parfienowicz.
 
Certyfikaty końcowe autorskiego programu Prof. Markusa Hurzelera odebrali:
dr Bogusława Czarnowska,
dr Radosław Jadach.
W gronie osób które ukończyły w/w program, znajdują się także : dr Katarzyna Suckiel Papiór, dr Piotr Puchała.
 
Specjalne gratulacje złożono także dr hab. n. med. Piotrowi Majewskiemu za obronę habilitacji  oraz dr n.med. Mariuszowi Szybie za obronę doktoratu.

W ramach CEIA Evening odbyła się także uroczysta Gala Top Design Gabinety Stomatologiczne. Ogłoszono grono zwycięzców, przyznanno nagrody i wyróżnienia. Szczegóły na tdgs.pl oraz na facebooku.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym !

Drugie dnia Sympozjum, prawie 230 osób spotkało się na warsztatach prof. Roberto Cocchetto. Prawie cztero godzinna sesja moderowana przez dr hab.n.med. P. Majewskiego, dotyczyła: Leczenia bezzębia i wariantów postępowania w zależności od stopnia skomplikowania przypadku. Ostatnią częścią sesji były prezentacje własne lekarzy praktyków, wśród nich znalazły się prezentacje: dr Radosława Jadacha nt. podniesienia dna zatoki od strony podniebiennej, oraz prezentacje końcowe przypadków własnych w ramach obrony pracy do międzynarodwego programu NYU  dr n.med. Krzysztofa Gronkiewicza i dr Tomasza Parfienowicza. Obie prezentacje końcowe zostały poztywnie ocenione przez dyrektora programu nowojorskiego dr hab. n.med. Piotra Majewskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 9.Sympozjum CEIA za tak liczne przybycie i już dziś zapraszamy na jubileuszowe 10.Sympozjum CEIA.

 

Pierwsze relacje z 9.Sympozjum CEIA

Facebook Dental Depot Wasio

Dental Tribune International 

Dentalradio.pl

Inspiration Education Fun

Dentonet.pl

13.CEIA

więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends