Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt

- 12. SYMPOZJUM CEIA. RELACJA -

W dniach 28 i 29 października 2016 r. w Krakowie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się 12. Międzynarodowe Sympozjum Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA). Dwudniowy cykl wykładów dotyczył zagadnień z zakresu regeneracji, estetyki, leczenia z wykorzystaniem implantów, stomatologii cyfrowej oraz ekonomii prowadzenia praktyki stomatologicznej.

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczął się wykładem dr hab. n. med. Piotra Majewskiego, w którym przedstawił procedury rekonstrukcji i regeneracji wyrostka zębodołowego. Podkreślił w nim, że powodzenie wykonywanego zabiegu chirurgicznego - zwłaszcza w aspekcie miejsc estetycznych - zależy nie tylko  od wyboru zabiegu, ale także wybranego materiału i techniki. Problematykę procedur minimalnie inwazyjnych przy jednoczesnym skróconym czasie leczenia podjął dr n. med. Francesco Amato, w dwóch dynamicznie i charyzmatycznie prowadzonych wykładach. Zademonstrował kilka złożonych przypadków, w których za pomocą super-krótkich implantów i orientacji na biologicznych możliwościach pacjenta z powodzeniem i w sposób przewidywalny zastąpił kilkuetapowe procedury chirurgiczne jednym, oszczędzając czas i koszty i co bardzo ważne zapewniając dobrą jakość estetyki w przednim odcinku. Dzień zakończony został wykładem prof. dr hab. Marzeny Dominiak opowiadającej o zarządzaniu tkanką miękką i kością wokół zębów i implantów na podstawie wieloośrodkowych międzynarodowych badań randomizowanych w obserwacji długo- i krótkoterminowej.   

Drugi dzień sesji wykładowej zainicjował Wojciech Baranowicz; ekonomista i dyrektor finansowy w dużym gabinecie stomatologicznym, opowiadając na co zwrócić uwagę w rozwijaniu lub optymalizacji działalności biznesowej jaką jest klinika stomatologiczna. Kolejno wykład poprowadził dr Jan-Frederik Güth prezentując nowe cyfrowe rozwiązania dla skanowania wewnątrzustnego i stomatologii cyfrowej (Zfx). Po krótkiej przerwie wykłady poprowadził dr n. med. Stavros Pelekanos  na temat przygotowania otocznia implantu pod profil wyłaniania wraz z planowaniem rehabilitacji  implantologicznej w bezzębnej żuchwie i szczęce. Wykładowca przedstawił w nim szereg przypadków klinicznych, na podstawie których uzasadnił znaczenie właściwej diagnozy warunków kostnych, tkanek miękkich i okołozębowych w umiejętności prognozowania efektów estetycznych w procesie pełnej odbudowy. Zwrócił również uwagę na fakt, że długotrwały efekt kliniczny mogą zapewnić wyłącznie systemy implantologiczne długo obecne na rynku.

Atutem corocznych spotkań organizowanych pod patronatem naukowym dr hab. n.med. Piotra Majewskiego i zrealizowanych przez Dental Depot Wasio jest wysoki poziom merytoryczny prezentowanych wykładów. Spotkania dają realną szansę na poszerzenie swojej wiedzy oraz możliwość poznania aktualnych trendów, problemów i wyzwań związanych dziedziną implantoprotetyki.

Dziękujemy wszystkim wykładowcom i uczestnikom wydarzenia !

Sprawdź także:

12. Sympozjum na Facebook Dental Depot Wasio

CEIA Evening na Facebooku Dental Depot Wasio

12. Symposium na Facebook Central European Implant Academy

CEIA Evening na Facebook Central European Implant Academy

13.CEIA

więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends