Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home Aktualności CEIA Kursy Sympozjum Kontakt

- 11.CEIA PROF. INGRID RÓŻYŁO - KALINOWSKA -

Po raz pierwszy tematyka z zakresu radiologii i tomografii! Prof. Różyło Kalinowska wśród wykładowców.

Kierownik Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II°) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Jej dorobek naukowy obejmuje prawie 400 prac, publikacji i doniesień zjazdowych. Czynnie uczestniczyła w licznych zjazdach międzynarodowych, wygłaszając osobiście referaty i prowadząc sesje naukowe. Odbyła 5 staży zagranicznych. Jest nauczycielem akademickim oraz wykładowcą na licznych kursach kształcenia podyplomowego. Jest współautorką podręczników „Radiologia Stomatologiczna” (PZWL, 2007), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (Wyd. Czelej, 2011) wyróżnionego Nagrodą Ministra Zdrowia i „Współczesna radiologia stomatologiczna” (Wyd. Czelej, 2012), rozdziału w podręczniku „Chirurgia szczękowo-twarzowa” pod red. prof. L. Krysta (PZWL, 2006) oraz „Słownika Stomatologicznego Angielsko-Polskiego i Polsko-Angielskiego” (Wyd. Czelej, 1999). Przetłumaczyła 7 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego, w tym 4 w całości. Jest Przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Była Przewodnicząca (obecnie wiceprzewodnicząca) Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest członkiem-założycielem, a zarazem członkiem Zarządu European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology, członkiem Zarządu Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz członkiem towarzystwa European Society of Radiology. Promotor 8 ukończonych rozpraw doktorskich. Członek rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym „Implantologia, Paradontologia Osteologia” (Ukraina) i Journal of Pediatric Biochemistry (Turcja) oraz czasopism o zasięgu ogólnopolskim: „Polish Journal of Radiology”, „Czasopismo Stomatologiczne”, „Protetyka Stomatologiczna”, „Dental and Medical Problems”, „Magazyn Stomatologiczny”, „Forum Ortodontyczne”, „TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny” oraz „Medycyna Praktyczna - Stomatologia”.

13.CEIA

więcej

Prof. Markus Hurzeler

więcej

Opinie


więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends